Η «Αργυριάδης & Συνεργάτες» είναι μία δυναμική δικηγορική εταιρεία.

Παρέχει νομικές υπηρεσίες και καλύπτει  ένα ευρύ φάσμα τομέων του δικαίου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Φιλοσοφία της δικηγορικής εταιρείας μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με επαγγελματισμό και να δίνουμε εξειδικευμένες λύσεις άμεσα και με σαφήνεια στα ζητήματα που απασχολούν τους πελάτες μας.

Η εταιρεία απαρτίζεται από μια ισχυρή ομάδα νομικών και άλλων ειδικών συνεργατών και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή προκειμένου μέσα από την ομαδική δουλειά να διασφαλίσει το συμφέρον όσων εμπιστεύονται την «Αργυριάδης και Συνεργάτες».

Με γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ισχυρή παρουσία στην Κρήτη αλλά και εκπροσώπηση σε όλη την Ελλάδα, η δικηγορική εταιρεία «Αργυριάδης και Συνεργάτες» παρέχει συμβουλευτική σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη ενώ εξειδικεύεται στην παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα εξυγίανσης, συγχώνευσης, διάσπασης και μετασχηματισμού επιχειρήσεων.

https://www.alf.gr/